Referentie: D/014

Automatische dispenser voor ontsmetting

0 Review(s) 

Automatische Desinfectie Dispenser |1000ml | Contactloos Geschikt voor Vloeistof  Ophangen aan Muur of Wand. (Staander niet inbegrepen, contacteer ons indien interesse)Door de slimme infrarood sensor wordt automatisch de alcohol gespoten, zodra de handen zich 3 tot 10cm onder de dispenser uitlaat bevinden. Hierdoor is er geen contact of aanraking...

Prijs € 163,35 Normale prijs € 181,50
Meer
Op voorraad.

Referentie: O/502

Chirurgisch mondmaskers KN95 | FFP2 (30stuks)

0 Review(s) 

KN95 mondmaskers waarborgen de beste bescherming. Chirurgisch masker of mondneusmasker zonder ventiel maar met metalen strip om de vorm van je neus aan te nemen voor beter afsluiten . Voorzien van elastiekjes voor bevestiging achter beide oren . Mondmaskers om personen te beschermen tegen infecties en virussen zoals Corona . 5 lagen voor...

Prijs € 119,25 Normale prijs € 159,00
Meer
Laatste items in voorraad

Referentie: T0001

Elja Groene aanslag verwijderaar 10L

0 Review(s) 

LAMOX BESTRIJDING VAN GROENE AANSLAGDe succesformule die de strijd aangaat met groenaanslag!GECONCENTREERD / ZELFWERKEND • Verwijdert snel groene aanslag op tegelpaden, tuinmeubelen, grafzerken, muren, ramen, daken, opritten, ramen van serres enz.; • Schrobben is niet nodig, gewoon laten inwerken; • Snelwerkend; • Tast geen latexverf, lak,...

Prijs € 53,55 Normale prijs € 63,00
Meer
Op voorraad.

Referentie: D/011

Tafel dispenser navulbaar

0 Review(s) 

De Tafel handgel dispenser helpt jou om klanten en/of medewerkers te beschermen tegen virussen, bacteriën en ziektekiemen.* bedieningsbeugel, met elleboog te bedienen,* 1liter fles* universeel navulbaar, geschikt voor handalcohol, alcoholgel of zeep,

Prijs € 50,82 Normale prijs € 84,70
Meer
Op voorraad.

Referentie: O/116

Elja ontsmettende alcohol | 5L

0 Review(s) 

Akticid 70 is een desinfecterende alcoholspray.Bevat 70% alcohol van zuivere kwaliteit, het doodt bacteriën en virussen (Covid-19). Opgelet! Alcohol kan vlekken geven op verf, leder en plexiglas. Gelieve daarvoor Elja desinfectiemiddel te gebruiken. Inhoud: 5lRegistratienummer: BE-REG-01055Product goedgekeurd door het FOD Volksgezondheid, Veiligheid...

Prijs € 38,40 Normale prijs € 48,00
Meer
Op voorraad.

Referentie: O/106

Elja Alcohol HandGel | navulling | 5L

0 Review(s) 

Elja alcoholgel met 70% alcohol bestrijdt bacteriën en virussen. Zorgt voor een perfecte handhygiëne zonder water, zonder spoelen, zonder afdrogen. Houdt de handen zacht. Inhoud: 5000mlRegistratienummer: BE-REG-01061Product goedgekeurd door het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als FavoGel (art. 55 BPR Biociden) in...

Prijs € 36,44 Normale prijs € 45,55
Meer
Op voorraad.
Alle producten in de aanbieding
 • Banner

 • Banner

 • Banner

 • Banner

 • Banner

Chemisch toilet vloeistof
 • Chemisch toilet vloeistof
 • Chemisch toilet vloeistof

Elja Chemisch Toiletvloeistof - 1L

W0011
N° 1 toiletvloeistof

 • Voor de afvaltank van alle chemische toiletten.
 • Voorkomt onaangename geuren.
 • Voorkomt gasvorming.
 • Zorgt voor een snelle afbraak van het toiletafval.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar Onmiddellijk leverbaar. 

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

€ 9,00
Inclusief belasting
Aantal
Op voorraad.

Omschrijving
Waar kan ik Elja Chemisch Toiletvloeistof gebruiken?

Elja chemisch toiletvloeistof kan in de afvaltank gebruikt worden van alle chemische toiletten in caravans, campers, mobilhomes, boten, ....  

Hoe gebruik ik Elja Chemisch Toiletvloeistof?

75 ml toiletvloeistof per 10L afvaltankcapaciteit toevoegen. Vervolgens 2 liter water in de tank gieten. De inhoud van het toilet lozen op de daartoe aangewezen plaats op campings, in jachthavens e.d. Na het ledigen goed uitspoelen met schoon water en de behandeling opnieuw beginnen.

Opmerking : Bewaren tussen -10 en 40 °C. Voordat U de lege fles weggooit, deze eerst spoelen met water. U kunt dit water gebruiken in uw afvaltank.

Wat is het nut van Elja Chemisch toiletvloeistof?

Elja Chemisch Toiletvloeistof in het chemisch toilet heeft drie functies.
1. Ze maakt de inhoud van het chemisch toilet geheel vloeibaar.
2.Ze gaat de vorming van onaangename geurtjes tegen.
3. Ze verandert de inhoud van kleur.
Het legen en reinigen van het chemisch toilet wordt zo een stuk minder onaangenaam.  
Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen 
EUH071 Bijtend voor de luchtwegen. H302 Acute tox. 4 Schadelijk bij inslikken. H314 Skin Corr. 1B Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Skin Sens. 1A Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H334 Resp. Sens. 1 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H410 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 3 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen 
P261 Inademing van stof/damp/spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Bevat: Didecyldimethylammoniumchloride Glutaaraldehyde

Signaalwoord: Gevaar.

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

Productdetails
W0011
94 Items

Datasheet

Uitzicht
Ondoorzichtige emulsie
Kleur
Blauw
Reuk
typisch
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L

Reviews

Grade 

Top product

Beste werkende product voor onze camper

Write your review

Elja Chemisch Toiletvloeistof - 1L

N° 1 toiletvloeistof

 • Voor de afvaltank van alle chemische toiletten.
 • Voorkomt onaangename geuren.
 • Voorkomt gasvorming.
 • Zorgt voor een snelle afbraak van het toiletafval.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar Onmiddellijk leverbaar. 

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review