Ariel Pods 3 in 1
 • Ariel Pods 3 in 1

Ariel Original Pods 3in1 - 38 wasbeurten

W-001

Uitzonderlijke reinigingskracht in een kleine capsule. 

 • Gebruiksvriendelijk.
 • Verwijdert vlekken.
 • Uitzonderlijke reiniging in een kleine wasmiddelcapsule.
 • Uitstekende reiniging, zelfs in koud water.
 • Unieke resultaten zelfs zonder voorwassen of voorweken, zodat u water en energie kunt besparen.
 • Vrij van fosfaten.
 • Aanbevolen voor professioneel gebruik.

€ 19,50
Inclusief belasting
Aantal
Op voorraad.

Omschrijving

Het unieke ontwerp van de Ariel all-in-1 pods original wasmiddelcapsules met verschillende compartimenten houdt de ingredienten stabiel en gescheiden totdat ze de was bereiken, waar ze supergeconcentreerde reinigingskracht geven. De innovatieve laag van de Ariel wastabletten lost bij contact met water volledig op en geeft hun krachtige reinigingskracht vrij die een heleboel soorten vlekken bestrijdt en je net de juiste hoeveelheid van het beste vloeibare wasmiddel van Ariel geeft.

Let op. Dit product kan schadelijk zijn en ernstige verwondingen veroorzaken. Ariel pods buiten het bereik van kinderen houden. Bezoek keepcapsfromkids.eu voor meer informatie.

GEBRUIK

1 pod voor 1 wasbeurt. Plaats de pod in de trommel en leg de kleren er vervolgens bovenop om het product effectief te gebruiken.

www.keepcapsfromkids.eu
Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel H315 - Veroorzaakt huidirritatie H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen
P102 - Buiten het bereik van kinderen houden P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken P302 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken P352 - Met veel Water wassen P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar volgens de plaatselijke regelgeving EUH zinnen : EUH208
Bevat: Citronellol, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes. Kan een allergische reactie veroorzaken.


Signaalwoord: Gevaar

Productdetails
W-001
13 Items

Datasheet

Erkende naam
Ariel 3in1 pods
Uitzicht
pods
Kleur
groen, blauw, wit
Reuk
fris
Houdbaarheid
In een koele en droge plaats bewaren.

Reviews

Write your review

Ariel Original Pods 3in1 - 38 wasbeurten

Uitzonderlijke reinigingskracht in een kleine capsule. 

 • Gebruiksvriendelijk.
 • Verwijdert vlekken.
 • Uitzonderlijke reiniging in een kleine wasmiddelcapsule.
 • Uitstekende reiniging, zelfs in koud water.
 • Unieke resultaten zelfs zonder voorwassen of voorweken, zodat u water en energie kunt besparen.
 • Vrij van fosfaten.
 • Aanbevolen voor professioneel gebruik.

Write your review

Je bent misschien ook geïnteresseerd in

Referentie: W2011

Elja vloeibaar wasmiddel | 2L

0 Review(s) 

Elja wasmiddel is een professioneel wasmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor uitstekende resultaten vanaf de eerste wasbeurt: uitstekende vlekverwijdering, grondige reiniging, stralende kleuren. Het wasmiddel bevat kleurbeschermers die ervoor zorgen dat de kleuren van je kleding langer mooi blijven. Niet nodig kleuren te sorteren. Hoger...

Prijs € 5,99
Meer
Op voorraad.