marmer onderhoud
0

Elja Marmer onderhoudsvloeistof | 5L

€ 29,50
Inclusief belasting
V2020

Een marmeren vloer behoort tot de zachtere steensoorten, een marmeren vloer bestaat hoofdzakelijk uit kalk. Bij goed en regelmatig schoonmaken van de marmer vloer zal deze minder snel slijten.
Vanwege slijtage zal de glans van de toplaag steeds doffer worden, door deze regelmatig de dweilen met Elja Marmer onderhoudsvloeistof zal de vloer zijn glans langer behouden.

  • Droogt streeploos op
  • Reinigt, herstelt de glans en beschermt tegen vlekken.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
2 € 29,16 Tot € 0,68
4 € 28,92 Tot € 2,32
Op voorraad.

Op welke oppervlakken kan ik Elja Marmer onderhoudsvloeistof gebruiken?

Elja Marmer onderhoudsvloeistof kan je gebruiken op marmer, graniet, leisteen, kunststeen, terrazzo, travertin en natuursteen.

Hoe gebruik ik Elja Marmer onderhoudsvloeistof?

1 kopje Elja Marmer onderhoudsvloeistof aan een emmer water toevoegen en dweilen of schrobben.
Door regelmatig gebruik wordt het oppervlak mooi van glans en voller van kleur zonder dat de steen uitdroogt.


www.cleanright.eu
     

Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Bevat Kaliumhydroxide Ethyleendiaminetetraazijnzuur, 4Na
Signaalwoord: Gevaar

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

V2020
200 Items

Datasheet

Erkende naam
C300
Uitzicht
Heldere vloeistof
Kleur
Bruin
Reuk
Citroen
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L, 5L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja Marmer onderhoudsvloeistof | 5L

Een marmeren vloer behoort tot de zachtere steensoorten, een marmeren vloer bestaat hoofdzakelijk uit kalk. Bij goed en regelmatig schoonmaken van de marmer vloer zal deze minder snel slijten.
Vanwege slijtage zal de glans van de toplaag steeds doffer worden, door deze regelmatig de dweilen met Elja Marmer onderhoudsvloeistof zal de vloer zijn glans langer behouden.

  • Droogt streeploos op
  • Reinigt, herstelt de glans en beschermt tegen vlekken.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja Marmer...

€ 29,50

Nieuwkomers