0

Favostrip | Vloerstripper | 1L

€ 8,50
Inclusief belasting
V2030

* Krachtige stripper met oplosmiddelen voor de verwijdering van polymeren en opbouw van onderhoudsmiddelen van linoleumvloeren en andere waterbestendige harde vloeren. 
* Grondige en snelle werking.
* Het is geschikt voor het strippen van elastische vloeren zoals PVC, linoleum, rubber en andere speciale kunststofmaterialen, en ook voor speciale harde vloeren zoals steen.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
3 € 8,35 Tot € 0,45
6 € 8,11 Tot € 2,36
12 € 7,87 Tot € 7,62
Op voorraad.

Op welke oppervlakken kan ik Favostrip gebruiken?

Favostrip wordt gebruikt voor het oplossen en verwijderen van alle polymeerlagen op waterbestendige vloeren. Het is geschikt voor het strippen van elastische vloeren zoals PVC, linoleum, rubber en andere speciale kunststofmaterialen, en ook voor speciale harde vloeren zoals steen.


Hoe gebruik ik Favostrip?

Verdun 1:4 tot 1:8 in koud water. Deze oplossing met een mop op de vloer aanbrengen en circa 5 minuten laten inwerken. De oplossing nogmaals bewerken d.w.z. even “bewegen” en verwijderen met een waterzuiger of aftrekker. Alleen bij hardnekkige waslagen of opbouw ervan, kan de schrobmachine van pas komen. Opgelet ! Enkele soorten linoleum zijn niet kleurecht (neem eerst een proef) en nooit een monoborstel gebruiken!  


www.cleanright.eu
     

Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Bevat: Ethyleendiaminetetraazijnzuur, 4Na Dinatriummetasilicaat

Signaalwoord: Gevaar

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

V2030
120 Items

Datasheet

Erkende naam
Favostrip
Uitzicht
Heldere vloeistof
Kleur
Geen
Reuk
Kenmerkend
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L, 5L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Favostrip | Vloerstripper | 1L

* Krachtige stripper met oplosmiddelen voor de verwijdering van polymeren en opbouw van onderhoudsmiddelen van linoleumvloeren en andere waterbestendige harde vloeren. 
* Grondige en snelle werking.
* Het is geschikt voor het strippen van elastische vloeren zoals PVC, linoleum, rubber en andere speciale kunststofmaterialen, en ook voor speciale harde vloeren zoals steen.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Favostrip | Vloerstripper | 1L

€ 8,50

Nieuwkomers