parketreiniger
laminaatreiniger
laminaatreiniger
0

Elja Parketreiniger | 1L

€ 3,75
Inclusief belasting
V2005

Elja Parketreiniger is zeer geschikt voor het moppen of dweilen van gelakte parket- of laminaatvloeren.

* Frisse lavendelgeur.
* Ideaal geschikt voor regelmatig reinigen van gelakt parket of laminaat.
* Vloerglansreiniger op basis van alcohol en synthetische zepen.
* Geringe schuimvorming en laat geen strepen na.
* Economisch in gebruik en een aangename geur.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Op voorraad

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
6 € 3,63 Tot € 0,72
12 € 3,51 Tot € 2,89
Op voorraad.

Op welke oppervlakken kan ik Elja Parketreiniger gebruiken?

Elja parketreiniger kan gebruikt worden voor regelmatig vochtig of nat moppen of dweilen van gelakte parketvloeren, laminaatvloeren, linoleum. Het heeft een geringe schuimvorming en is daardoor uitstekend geschikt voor gebruikt in schrobzuigmachines. tast onder geen enkele voorwaarden de polymeerlagen aan.

Hoe gebruik ik Elja Parketreiniger?

Elja Parketreiniger verdund gebruiken met een oplossing van 100ml tot 5l water. Bij intensievere vervuiling kan een sterkere oplossing gemaakt worden. Vervolgens de vloer moppen of dweilen met een goed uitgewrongen mop of dweil en deze regelmatig goed uitspoelen in de gemaakte oplossing.  


www.cleanright.eu
     


Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H226 Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistof en damp. H319 Eye Irrit. 2 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen 
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P370+P378: In geval van brand: Gebruik CO2 of droge chemicaliën om te blussen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften..

Signaalwoord: Waarschuwing.

V2005
197 Items

Datasheet

Uitzicht
Heldere vloeistof
Kleur
Violet
Reuk
lavendel
Houdbaarheid
onbeperkt tot 30°c
Stabiliteit
ca. 1 jaar in gesloten verpakking, op kampertemperatuur
Verpakking
1L, 5L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja Parketreiniger | 1L

Elja Parketreiniger is zeer geschikt voor het moppen of dweilen van gelakte parket- of laminaatvloeren.

* Frisse lavendelgeur.
* Ideaal geschikt voor regelmatig reinigen van gelakt parket of laminaat.
* Vloerglansreiniger op basis van alcohol en synthetische zepen.
* Geringe schuimvorming en laat geen strepen na.
* Economisch in gebruik en een aangename geur.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Op voorraad

Write your review

Elja Parketreiniger | 1L

€ 3,75

Nieuwkomers