Vloerzeep voor schrobzuigmachines
0

Elja Vloerzeep voor Schrobzuigmachines | 5L

€ 32,00
Inclusief belasting
V2010

Een geconcentreerde, niet-schuimende reiniger en ontvetter geschikt voor reinigingsmachines / schrobmachines.

 • Laagschuimend: geschikt voor schrobzuigmachines.
 • Uitermate geschikt voor zeer sterk vervuilde vloeren.
 • Verbreekt de oppervlaktespanning en dringt diep door in vuil- en vetlaag.
 • Bezit ongeëvenaarde oplossende eigenschappen en een opzienbarende breedspectrumwerking.
 • Uitstekend geschikt voor verwijdering van minerale, plantaardige en dierlijke oliën en vetten.
 • Geen opbouw van lagen wegens het ontbreken van wassen of polymeren.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar
  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Op voorraad

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
2 € 31,46 Tot € 1,08
4 € 31,70 Tot € 1,19
Op voorraad.

Op welke oppervlakken kan ik Elja Industriële Vloerzeep gebruiken?

Voor reiniging en onderhoud van zware verontreinigingen op alle alkalibestendige industriële vloeren d.m.v. een schrobzuigmachine.
Bijzonder aanbevolen op gepolierd betonvloeren, kunststof vloeren en vloeren behandeld met polyurethaan- en epoxyverven.

Hoe gebruik ik Elja Industriële Vloerzeep?

Naargelang de aard en mate van verontreiniging het product verdund gebruiken met water in een oplossing van 1:50 tot 1:100. In geval van extreme vervuiling: 1:10 tot 1:20.


www.cleanright.eu
     


Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H314 Skin Corr. 1B Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen 
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Bevat: Dinatriummetasilicaat Kaliumhydroxide Ethyleendiaminetetraazijnzuur, 4Na

Signaalwoord: Gevaar.

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

V2010
94 Items

Datasheet

Erkende naam
Basiflor
Uitzicht
Heldere vloeistof
Kleur
bruin
Reuk
parfum
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
5L, 10L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja Vloerzeep voor Schrobzuigmachines | 5L

Een geconcentreerde, niet-schuimende reiniger en ontvetter geschikt voor reinigingsmachines / schrobmachines.

 • Laagschuimend: geschikt voor schrobzuigmachines.
 • Uitermate geschikt voor zeer sterk vervuilde vloeren.
 • Verbreekt de oppervlaktespanning en dringt diep door in vuil- en vetlaag.
 • Bezit ongeëvenaarde oplossende eigenschappen en een opzienbarende breedspectrumwerking.
 • Uitstekend geschikt voor verwijdering van minerale, plantaardige en dierlijke oliën en vetten.
 • Geen opbouw van lagen wegens het ontbreken van wassen of polymeren.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar
  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Op voorraad

Write your review

Elja Vloerzeep voor...

€ 32,00

Nieuwkomers