Zilverglans vloerzeep
0

Elja Zilverglans vloerzeep | 2L

€ 9,60
Inclusief belasting
V2002

ZILVERGLANS

De zilverglanszeep is zeer geschikt zowel voor dweilen of schuren van elk type van vloeren of vloerbekleding.

* bestaat volledig uit biologisch afbreekbare bestanddelen
* beschermt en verlengt de levensduur van vloeren
* Laat een prachtige glans na op uw vloeren zonder sporen van voetstappen.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
3 € 9,44 Tot € 0,49
6 € 9,32 Tot € 1,70
Op voorraad.

Op welke oppervlakken kan ik Elja Zilverglans Vloerzeep gebruiken?

Elja Zilverglans Vloerzeep kan gebruikt worden voor regelmatig schuren of dweilen van alle soorten vloeren zoals: linoleum, vinyl, rubber, marmer, verzegeld parket en hout, thermoplastische vloeren, tegels, enz....

Hoe gebruik ik Elja Zilverglans Vloerzeep?

Elja Zilverglans Vloerzeep verdund gebruiken met een oplossing van 1:5 tot 1:40. Bij intensievere vervuiling kan een sterkere oplossing gemaakt worden.
Op de vloer aanbrengen, schrobben, aftrekken en dweilen. 


www.cleanright.eu
     

Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H319 Eye Irrit. 2 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen
P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Signaalwoord: Waarschuwing

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

V2002
116 Items

Datasheet

Kleur
Wit
Reuk
citroen
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L, 2L, 5L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja Zilverglans vloerzeep | 2L

ZILVERGLANS

De zilverglanszeep is zeer geschikt zowel voor dweilen of schuren van elk type van vloeren of vloerbekleding.

* bestaat volledig uit biologisch afbreekbare bestanddelen
* beschermt en verlengt de levensduur van vloeren
* Laat een prachtige glans na op uw vloeren zonder sporen van voetstappen.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja Zilverglans vloerzeep...

€ 9,60

Nieuwkomers