Biologische vloerzeep milieuvriendelijk
Biologische vloerzeep milieuvriendelijk
0

Elja BIO Vloerzeep|2L

€ 9,60
Inclusief belasting
V2004
 • Elja Bio Vloerzeep is een natuurzeep. Bevat geen synthetische detergenten.
 • Gebaseerd op plantaardige en minerale grondstoffen en werd niet getest op dieren. 
 • Volledig bio-afbreekbaar
 • Laat geen ongewenste chemicaliën achter.
 • Beschermt en verlengt de levensduur van vloeren.
 • Laat een prachtige glans na op uw vloeren zonder sporen van voetstappen.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
3 € 9,44 Tot € 0,49
6 € 9,32 Tot € 1,70
Op voorraad.

Op welke oppervlakken kan ik Elja Bio Vloerzeep gebruiken?

Elja Bio Vloerzeep is zeer geschikt zowel voor dweilen of schuren van elk type van vloeren of vloerbekleding.

Hoe gebruik ik Elja Bio Vloerzeep?

Verdund gebruiken met een oplossing van 1:5 tot 1:40. Op de vloer aanbrengen, schrobben, aftrekken en dweilen. Laat een prachtige glans na op uw vloeren zonder sporen van voetstappen.


www.cleanright.eu
     

Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H319 Eye Irrit. 2 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen
P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Signaalwoord: Waarschuwing

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

V2004
117 Items

Datasheet

Uitzicht
dikke vloeistof
Kleur
wit
Reuk
Frisse geur
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L, 2L, 5L, 10L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja BIO Vloerzeep|2L

 • Elja Bio Vloerzeep is een natuurzeep. Bevat geen synthetische detergenten.
 • Gebaseerd op plantaardige en minerale grondstoffen en werd niet getest op dieren. 
 • Volledig bio-afbreekbaar
 • Laat geen ongewenste chemicaliën achter.
 • Beschermt en verlengt de levensduur van vloeren.
 • Laat een prachtige glans na op uw vloeren zonder sporen van voetstappen.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja BIO Vloerzeep|2L

€ 9,60

Nieuwkomers