vloeibaar afwasmiddel
liquide vaisselle
vloeibaar afwasmiddel
0

Elja Afwasmiddel | 750ml

€ 3,10
Inclusief belasting
Z0001
 • Zorgt voor een schitterende vaat. 
 • Verwijdert zeer doeltreffend en snel alle vetten en etensresten.
 • Droogt streeploos op.
 • Zuinig in gebruik.
 • Huidvriendelijk.
 • Frisse en aangename geur.
 • Ideaal in de vlees, vis- en zuivelindustrie, bakkerijen, kantoren, horecabedrijven, enz...


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

    biologisch afbreekbaar
 Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
3 € 3,03 Tot € 0,22
6 € 2,90 Tot € 1,18
12 € 2,78 Tot € 3,80
Op voorraad.

Hoe gebruikt u ELJA Afwasmiddel?

Giet 15 à 20 ml in 5 liter water. Met deze oplossing de vaat wassen en naspoelen met koud of warm water. Laten drogen in een afdruiprek of nadrogen met een handdoek.


www.cleanright.eu
     

Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H315 Skin Irrit. 2 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Eye Dam. 1 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Bevat: Dodecylbenzeensulfonaat 2-Bromo-2-nitropropaan-1,3-diol Natriumlaurylethersulfaat
Bevat: Dodecylbenzeensulfonaat Natriumhydroxide 2-Bromo-2-nitropropaan-1,3-diol Natriumlaurylethersulfaat

Signaalwoord: Gevaar

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

Z0001
105 Items

Datasheet

Erkende naam
Zopp
Uitzicht
Heldere viskeuze vloeistof
Kleur
Groen
Reuk
Frisse geur
Houdbaarheid
onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
vorstvrij bewaren
Verpakking
100ml, 750ml, 5L

Specifieke referenties

Reviews

Grade 
20-05-2020

Zeer goed afwasmiddel

Ontvet zeer goed, zacht voor de handen. Je heb niet veel nodig. Schuimt wel niet hard maar dat heb je eigenlijk niet nodig om af te wassen. Het is niet het schuim dat ontvet.
Ik gebruik het heel graag.

Write your review

Elja Afwasmiddel | 750ml

 • Zorgt voor een schitterende vaat. 
 • Verwijdert zeer doeltreffend en snel alle vetten en etensresten.
 • Droogt streeploos op.
 • Zuinig in gebruik.
 • Huidvriendelijk.
 • Frisse en aangename geur.
 • Ideaal in de vlees, vis- en zuivelindustrie, bakkerijen, kantoren, horecabedrijven, enz...


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

    biologisch afbreekbaar
 Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja Afwasmiddel | 750ml

€ 3,10

Nieuwkomers