bierglas reiniger glittox
0

Glittox | Schuimend Bierglasreiniger |1l

€ 4,75
Inclusief belasting
Z0020
 • Reinigt en ontvet moeiteloos alle drinkglazen van lippenstift, gedroogd schuim, frituurvet, vingertasten, enz.  
 • Geeft een schitterende mooie glans en laat geen kringen na.
 • Zeer goed oplosbaar in water.
 • Volkomen veilig in gebruik en smaakloos. .
 • Tast de schuimkraag van het bier niet aan door toevoeging van speciale schuimstabilisatoren.
 • Bijzonder geschikt voor de horecasector.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

    biologisch afbreekbaar
 Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
3 € 4,60 Tot € 0,46
6 € 4,48 Tot € 1,64
12 € 4,24 Tot € 6,18
Op voorraad.

Hoe gebruikt u Schuimend Glazenspoelmiddel?

Bij stilstaand water: gebruik 1 koffielepel op 10 liter water. De glazen op en neer bewegen langs de zwabber, die in de wasbak is bevestigd. Vervolgens de glazen op het afdruiprek zetten en laten drogen. Ingeval van onvoldoende glans, opblinken met een zeemvel.

Bij lopend water: eerst vult men de spoelbak tot de overloop en plaatst men het doseerapparaat onder de waterlijn tegenover de overloop. Het water kan nu zachtjes blijven lopen. Wanneer men de watertoevoer afsluit, draait men de verdeler, om overbodig schuim te voorkomen.


www.cleanright.eu
     

Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H315 Skin Irrit. 2 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Eye Dam. 1 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Bevat: Dodecylbenzeensulfonaat Natriumlaurylethersulfaat.

Signaalwoord: Gevaar

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

Z0020
109 Items

Datasheet

Erkende naam
Glittox
Uitzicht
heldere viskeuze vloeistof
Kleur
groen
Reuk
gering
Houdbaarheid
onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
vorstvrij bewaren
Verpakking
1L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Glittox | Schuimend Bierglasreiniger |1l

 • Reinigt en ontvet moeiteloos alle drinkglazen van lippenstift, gedroogd schuim, frituurvet, vingertasten, enz.  
 • Geeft een schitterende mooie glans en laat geen kringen na.
 • Zeer goed oplosbaar in water.
 • Volkomen veilig in gebruik en smaakloos. .
 • Tast de schuimkraag van het bier niet aan door toevoeging van speciale schuimstabilisatoren.
 • Bijzonder geschikt voor de horecasector.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

    biologisch afbreekbaar
 Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Glittox | Schuimend...

€ 4,75

Nieuwkomers