• Aanbieding!
  • -15%
  • -15%
Lamox ontmosser met toelatingsnummer
Lamox ontmosser met toelatingsnummer
2

LAMOX | Groene Aanslag Bestrijder | 1L

€ 5,99
€ 7,05
Inclusief belasting
T0001

BESTRIJDING VAN GROENE AANSLAG

De succesformule die de strijd aangaat met groenaanslag!

GECONCENTREERD / ZELFWERKEND

+ Groene aanslag reiniger, ontmosser
+ Voor alle ondergronden
+ Concentraat
+ Materiaalvriendelijk - Tast geen latexverf, lak, aluminium, zink, metaal, glas en kunststof aan;
+ Schrobben is niet nodig, gewoon laten inwerken;
+ Snelwerkend;
+ Milieuvriendelijk omdat het biologisch afbreekbaar is, dit wil zeggen dat de natuur het product grotendeels zelf afbreekt.

Registratienummer: BE-REG-00198

Gebruik biociden veilig.


Lees vóór het gebruik eerst
etiket en productinformatie.

biologisch afbreekbaar


  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Wanneer kan ik LAMOX gebruiken?

Waar kan ik LAMOX gebruiken?

Tegelpaden, tuinmeubelen, opritten, muren, ramen, daken, terrassen, afsluitingen, grafzerken, ramen van serres,....

Geschikt voor alle materialen:
* Glas: serres, veranda's,...
* Hout: tuinmeubilair, terrassen, afsluitingen, bilzen, tuinhuisjes, priëlen,...
* Metaalsoorten: Zinken dakgoten, bronzen beelden, staalconstructies,...
* Kunststoffen: plastic, folie,...
* Steen: muren van kalksteen, beelden, daken, tegels, grindtegels,...
* Natuursteen: marmeren grafzerken, monumenten,..

Hoe gebruik ik LAMOX?

Voor een optimaal resultaat behandel je bij weer vanaf 12 °C en een droge periode van 1 à 2 dagen na de toepassing.
Lamox spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 10% (1l op 10l water). NIET NASPOELEN. De oplossing wordt aangebracht met rugspuit, borstel of gieter.  Je laat het product inwerken en na enkele dagen is al de groene aanslag verwijderd! Het ontstaan van groene aanslag wordt voor vele maanden tegengegaan.

Door gebruik te maken van deze ontmosser hoef je de groenaanslag niet meer eigenhandig weg te schrobben. Met een minimale inzet aan arbeid bereik je zo een optimaal resultaat.
Met 1 liter Lamox behandelt u een oppervlakte van 10m².

Opgelet ! Niet op planten spuiten! Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

Registratienummer: BE-REG-00198
Producttype: PT2, 4 en 10 - Groot publiek en Professioneel
SL: met water mengbaar
Fungicide, bactericide en algicide
Werkzaam bestanddeel: didecylmethylammoniumchloride(cas7173-51-5): 45gr/l




Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen 
H315 Skin Irrit. 2 Veroorzaakt huidirritatie.  H318 Eye Dam. 1 Veroorzaakt ernstig oogletsel.  H400 Aquatic Acute 1 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Veiligheidsaanbevelingen 
P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften

Signaalwoord: Gevaar.


Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

T0001
292 Items

Datasheet

Uitzicht
Heldere vloeistof
Kleur
Kleurloos
Reuk
Kenmerkend
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L, 5L, 10L, 1L gebruiksklaar, 2L gebruiksklaar

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

LAMOX | Groene Aanslag Bestrijder | 1L

BESTRIJDING VAN GROENE AANSLAG

De succesformule die de strijd aangaat met groenaanslag!

GECONCENTREERD / ZELFWERKEND

+ Groene aanslag reiniger, ontmosser
+ Voor alle ondergronden
+ Concentraat
+ Materiaalvriendelijk - Tast geen latexverf, lak, aluminium, zink, metaal, glas en kunststof aan;
+ Schrobben is niet nodig, gewoon laten inwerken;
+ Snelwerkend;
+ Milieuvriendelijk omdat het biologisch afbreekbaar is, dit wil zeggen dat de natuur het product grotendeels zelf afbreekt.

Registratienummer: BE-REG-00198

Gebruik biociden veilig.


Lees vóór het gebruik eerst
etiket en productinformatie.

biologisch afbreekbaar


  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

LAMOX | Groene Aanslag...

€ 7,05 € 5,99

Nieuwkomers