• Aanbieding!
  • -10%
  • -10%
BBQ reiniger
0

Elja BBQ reiniger | 1L

€ 8,91
€ 9,90
Inclusief belasting
T0010

ELJA BBQreiniger is een uiterst krachtige reiniger. Met deze speciale reiniger verwijdert u grondig al het aangebrande vet en zelfs ook het ingebrande vet van roosters van BBQ's.

  • Sterk alcalisch product.
  • Verwijdert makkelijk sterk verkoolde en aangekoekte verontreinigingen van plantaardige en dierlijke vetten, eiwitten, rookaanslag.
  • Ideaal voor roosters van BBQ’s , maar ook bakovens, grills, potten en pannen, frituren, rookkasten, ....
  • Kan ook gebruikt worden met dompelmethode.

Lees vóór het gebruik eerst  etiket en  productinformatie.

biologisch afbreekbaar


  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
6 € 9,21 Tot € 4,16
12 € 8,51 Tot € 16,63
Op voorraad.

Hoe gebruik ik Elja BBQ-Reiniger?

Met een kwast of sprayfles het onverdunde product aanbrengen. Ongeveer 1 tot 3 u. laten inwerken en daarna goed afspoelen met proper water. Droogwrijven om roestvorming te voorkomen. De aard en mate van verontreiniging bepalen de duur van de inwerktijd. Indien het voorwerp verwarmd kan worden, kan dit de werking versnellen.

DOMPELMETHODE: verdunnen met water tot max. 1 op 4. Het te behandelen voorwerp in het dompelbad laten rusten gedurende 2 tot 18 u. Daarna goed afspoelen met water en droogwrijven. De oplossing in het dompelbad kan verder gebruikt worden voor de volgende behandeling.

Opgelet ! Niet gebruiken op aluminium, koper, messing, gegalvaniseerde of gelakte oppervlakken (neem eerst een proef op een onopvallende plaats). Verven, lakken en coatings worden bij het gebruik van Elja BBQreiniger aangetast.


www.cleanright.eu
     


Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H290 Met. Corr. 1 Kan bijtend zijn voor metalen. H302 Acute tox. 4 Schadelijk bij inslikken. H314 Skin Corr. 1A H318 Eye Dam. 1 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Bevat Ethyleendiaminetetraazijnzuur, 4Na Kaliumhydroxide

Signaalwoord: Gevaar

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

T0010
118 Items

Datasheet

Erkende naam
Fourox-s
Uitzicht
Heldere vloeistof
Kleur
Rood
Reuk
gering
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
500ml spray, 1L spray, 1L, 5L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja BBQ reiniger | 1L

ELJA BBQreiniger is een uiterst krachtige reiniger. Met deze speciale reiniger verwijdert u grondig al het aangebrande vet en zelfs ook het ingebrande vet van roosters van BBQ's.

  • Sterk alcalisch product.
  • Verwijdert makkelijk sterk verkoolde en aangekoekte verontreinigingen van plantaardige en dierlijke vetten, eiwitten, rookaanslag.
  • Ideaal voor roosters van BBQ’s , maar ook bakovens, grills, potten en pannen, frituren, rookkasten, ....
  • Kan ook gebruikt worden met dompelmethode.

Lees vóór het gebruik eerst  etiket en  productinformatie.

biologisch afbreekbaar


  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja BBQ reiniger | 1L

€ 9,90 € 8,91

Nieuwkomers