ontkalker
0

Snelle ontkalker elektrische toestellen | 5L

€ 35,00
Inclusief belasting
E0001

Elja Snelle Ontkalker verwijdert kalkaanslag en ketelsteen uit alle soorten koffiemachines, waterkokers, wasmachines, ...Onze ontkalker verwijdert kalk en ketelsteen effectief en is absoluut veilig voor de apparatuur.

* Bevat geen sterke of agressieve zuren.
* Grondige ontkalking zonder de toestellen te beschadigen.
* Voorzien van een kleurindicator d.w.z. een rode kleur betekent dat de ontkalker actief is, een gele kleur wijst op verzadiging; in dit geval nog wat ontkalker toevoegen.

Lees vóór het gebruik eerst het  etiket en de  productinformatie.

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Onmiddellijk leverbaar

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
2 € 32,55 Tot € 4,90
4 € 29,75 Tot € 21,00
Op voorraad.

Hoe gebruik ik Elja Snelle Ontkalker?

KOFFIEZETAPPARATEN: toestel aanzetten, oplossing 1:2 in het waterreservoir gieten en voor de helft laten doorlopen. Het toestel gedurende 10 min. uitschakelen, terug aanzetten en dan de rest laten doorlopen. Vervolgens 3 maal de vergaarbak volledig vullen met proper water en laten doorspoelen.

WATERKOKER: Oplossing 1:2 gedurende 15 min. laten inwerken. Daarna goed naspoelen met proper water.

WASMACHINES: 50cl in de lege machine gieten en een wasbeurt van 90°C verrichten (zonder wasgoed).

STOOMSTRIJKIJZERS: NOOIT in het apparaat gieten , dient enkel om de strijkzool te ontkalken. Na behandeling goed naspoelen met proper water.

Opgelet ! Zonder tegenaanwijzingen zijn van de fabrikant van het toestel!


www.cleanright.eu
          

Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H314 Skin Corr. 1A Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken..

Signaalwoord: Gevaar

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

E0001
60 Items

Datasheet

Erkende naam
Decal
Uitzicht
Heldere vloeistof
Kleur
rood
Reuk
reukloos
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L, 5L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Snelle ontkalker elektrische toestellen | 5L

Elja Snelle Ontkalker verwijdert kalkaanslag en ketelsteen uit alle soorten koffiemachines, waterkokers, wasmachines, ...Onze ontkalker verwijdert kalk en ketelsteen effectief en is absoluut veilig voor de apparatuur.

* Bevat geen sterke of agressieve zuren.
* Grondige ontkalking zonder de toestellen te beschadigen.
* Voorzien van een kleurindicator d.w.z. een rode kleur betekent dat de ontkalker actief is, een gele kleur wijst op verzadiging; in dit geval nog wat ontkalker toevoegen.

Lees vóór het gebruik eerst het  etiket en de  productinformatie.

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Onmiddellijk leverbaar

Write your review

Snelle ontkalker...

€ 35,00

Nieuwkomers