• -10%

Elynol Calsin | 1L

S2106

ONTKALKENDE REINIGER VOOR ZWEMBAD EN SANITAIR

 • Is zeer geschikt voor het regelmatig onderhoud van sanitair. Bij regelmatig gebruik blijven douches, toiletten, baden, urinoirs, tegelwanden en -vloeren, zwembadperrons, enz. moeiteloos vrij van vuilversteningen.
 • Kan tevens gebruikt worden voor het ontkalken van wasmachines, vaatwasmachines, geisers, boilers, snelkokers, dompelelementen, laboratoriumglas, medische instrumenten, kranen, douchekoppen, e.d.
 • Bevat geen zoutzuur, is niet giftig en niet brandbaar.
 • Is veilig voor de huid en materialen.
 • Tast tegels, beton, cementvoegen en coatings niet aan.
 • Is zelfwerkend en dus arbeid - en kostenbesparend.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Onmiddellijk leverbaar

€ 8,50
€ 7,65 10% korting
Inclusief belasting
Aantal
Op voorraad.

Omschrijving
Hoe gebruik ik Elynol Calsin?

1 deel Elynol Calsin

- plus 1 deel water: voor erge versteningen.
- plus 5 delen water: voor het ontkalken van apparaten.
- plus 10 tot 30 delen water: voor het onderhoudend reinigen van sanitair, tegelwanden en -vloeren.

ELYNOL CALSIN kan dus met water vermengd worden, de vloeistof is zelfwerkend. Na de inwerktijd (bij toestellen max. 24u) moet men het behandeld oppervlak steeds met zuiver water naspoelen.

ELYNOL CALSIN niet gebruiken op kalkhoudende steensoorten en op niet-zuurbestendig email. Bij twijfel eerst op een niet in het oog vallende plaats een proef te nemen.
www.cleanright.eu
          

Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H314 Skin Corr. 1A Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.


Signaalwoord: Gevaar

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

Productdetails
S2106
102 Items

Datasheet

Uitzicht
Heldere vloeistof
Kleur
Bruin
Reuk
Frisse geur
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L

Reviews

Write your review

Elynol Calsin | 1L

ONTKALKENDE REINIGER VOOR ZWEMBAD EN SANITAIR

 • Is zeer geschikt voor het regelmatig onderhoud van sanitair. Bij regelmatig gebruik blijven douches, toiletten, baden, urinoirs, tegelwanden en -vloeren, zwembadperrons, enz. moeiteloos vrij van vuilversteningen.
 • Kan tevens gebruikt worden voor het ontkalken van wasmachines, vaatwasmachines, geisers, boilers, snelkokers, dompelelementen, laboratoriumglas, medische instrumenten, kranen, douchekoppen, e.d.
 • Bevat geen zoutzuur, is niet giftig en niet brandbaar.
 • Is veilig voor de huid en materialen.
 • Tast tegels, beton, cementvoegen en coatings niet aan.
 • Is zelfwerkend en dus arbeid - en kostenbesparend.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Onmiddellijk leverbaar

Write your review

Je bent misschien ook geïnteresseerd in

Referentie: S2101

Elja professionele kalkaanslag verwijderaar | 1L

0 Review(s) 

KRACHTIGE KALKAANSLAG VERWIJDERAAR Verwijdert hardnekkige roest- en kalkaanslag op zuurbestendige tegels, douche- en badkuipen, wastafels en kranen, ... Op basis van fosforzuur. Aangenaam parfum . Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.   Levertermijn 1 à 2 werkdagen   7/7 Klantenservice   Onmiddellijk leverbaar

Prijs € 6,48 Normale prijs € 7,20
Meer
Op voorraad.

Referentie: E0001

Elja Snelle ontkalker voor elektrische toestellen |1L

0 Review(s) 

Elja Snelle Ontkalker verwijdert kalkaanslag en ketelsteen uit alle soorten koffiemachines, waterkokers, wasmachines, ...Onze ontkalker verwijdert kalk en ketelsteen effectief en is absoluut veilig voor de apparatuur.* Bevat geen sterke of agressieve zuren.* Grondige ontkalking zonder de toestellen te beschadigen. * Voorzien van een kleurindicator...

Prijs € 5,67 Normale prijs € 6,30
Meer
Op voorraad.

Referentie: E0001

Elja Snelle ontkalker voor elektrische toestellen |5L

0 Review(s) 

Elja Snelle Ontkalker verwijdert kalkaanslag en ketelsteen uit alle soorten koffiemachines, waterkokers, wasmachines, ...Onze ontkalker verwijdert kalk en ketelsteen effectief en is absoluut veilig voor de apparatuur.* Bevat geen sterke of agressieve zuren.* Grondige ontkalking zonder de toestellen te beschadigen. * Voorzien van een kleurindicator...

Prijs € 27,23 Normale prijs € 30,25
Meer
Op voorraad.