Hygienische reiniger
0

Elja Hygiënische reiniger | Hospisan II | 1L

€ 6,90
Inclusief belasting
H1104
 • Verwijdert onaangename geuren.
 • Zorgt dagenlang voor een fris parfum dankzij pijnolie-extraxten.
 • Te gebruiken voor dagelijkse reiniging van toilet, douche en bad, afwassen van speelgoed, reinigen van vloeren, hygiënisch reinigen van keuken en badkamer, enz…
 • 100% hygiënisch.
 • Volkomen veilig en huidvriendelijk.

Lees vóór gebruik eerst  etiket en productinformatie.

biologisch afbreekbaar

  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
6 € 6,35 Tot € 3,31
12 € 5,93 Tot € 11,59
Op voorraad.

Waar kan u ELJA Hygiënische Reiniger gebruiken?

ELJA Hygiënische Reiniger kan gebruikt worden overal waar hygiëne extra van belang is:

 • Toiletten, douche, bad
 • badkamer,
 • keuken,
 • in de koelkast,
 • speelgoed
 • vloeren,
 • ...

Elja hygiënische reiniger kan u gerust gebruiken als allesreiniger. Het product bevat geen schadelijke stoffen en tast materialen als RVS, kunststof niet aan. Verdrijft slechte geuren die voortkomen van urine, lucht, braaksel, uitwerpselen, chemische producten, rook, vocht, bereiding van voedingswaren, afval, transpiratie- en allerhande muffe geuren. Ideaal voor het elimineren van geuren na brand.Hoe gebruik ik ELJA Hygiënische Reiniger?

Onvermengd: voor maximale ontgeuring en verfrissing.
1 deel op 1 deel water: giet een weinig in een potje en plaats het in uw W.C. of eventueel verstuiven.
1 deel op 4 delen water: voor algemene ontgeuring en verfrissing.
1 deel op 25 delen water: voor lichte ontgeuring en verfrissing na algemene schoonmaak.Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen 
H315 Skin Irrit. 2 Veroorzaakt huidirritatie. H318 Eye Dam. 1 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen 
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Bevat: Natriumlaurylethersulfaat 2-Bromo-2-nitropropaan-1,3-diol

Signaalwoord: Gevaar.

H1104
252 Items

Datasheet

Erkende naam
Hospisan II
Uitzicht
transparante vloeistof
Kleur
kleurloos
Reuk
kenmerkend
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L, 5L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja Hygiënische reiniger | Hospisan II | 1L

 • Verwijdert onaangename geuren.
 • Zorgt dagenlang voor een fris parfum dankzij pijnolie-extraxten.
 • Te gebruiken voor dagelijkse reiniging van toilet, douche en bad, afwassen van speelgoed, reinigen van vloeren, hygiënisch reinigen van keuken en badkamer, enz…
 • 100% hygiënisch.
 • Volkomen veilig en huidvriendelijk.

Lees vóór gebruik eerst  etiket en productinformatie.

biologisch afbreekbaar

  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja Hygiënische reiniger |...

€ 6,90

Nieuwkomers