kookplaat reiniger
0

Elja Kookplaatreiniger |500ml spray

€ 3,50
Inclusief belasting
k1201

Voor een dagelijkse, snelle en optimale reiniging van je kookplaat !
Verwijdert gemakkelijk dagelijkse vervuiling zoals vet, vuil en vingerafdrukken.
Voor sterk vervuilde kookplaatoppervlakken raden we u Elja dampkapontvetter aan.

  • Glans zonder strepen.
  • Verwijdert vlot vet, vuil, vingerafdrukken.
  • Laat geen vettige of doffe resten achter.
  • Geschikt voor inductie, glas en keramisch kookvuur.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar Onmiddellijk leverbaar. 

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
3 € 3,39 Tot € 0,34
6 € 3,27 Tot € 1,40
Op voorraad.

Op welke oppervlakken kan u Elja Kookplaatreiniger gebruiken?

Elja Kookplaatreiniger is geschikt voor keramische kookplaten, inductie-, gaskookplaat of glaskookplaat.


Hoe gebruikt u Elja Kookplaatreiniger?

Verstuif op het oppervlak en vervolgens met een droge doek droogwrijven.
www.cleanright.eu

     

Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H226 Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsaanbevelingen
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P235 Koel bewaren. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P370+P378 In geval van brand: Gebruik CO2 of droge chemicaliën om te blussen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Signaalwoord: Waarschuwing

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

k1201
102 Items

Datasheet

Uitzicht
heldere vloeistof
Kleur
blauw
Reuk
kenmerkend
Houdbaarheid
ca. 2 jaar in gesloten verpakking op kamertemperatuur
Stabiliteit
vorstvrij bewaren
Verpakking
500ml spray

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja Kookplaatreiniger |500ml spray

Voor een dagelijkse, snelle en optimale reiniging van je kookplaat !
Verwijdert gemakkelijk dagelijkse vervuiling zoals vet, vuil en vingerafdrukken.
Voor sterk vervuilde kookplaatoppervlakken raden we u Elja dampkapontvetter aan.

  • Glans zonder strepen.
  • Verwijdert vlot vet, vuil, vingerafdrukken.
  • Laat geen vettige of doffe resten achter.
  • Geschikt voor inductie, glas en keramisch kookvuur.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar Onmiddellijk leverbaar. 

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja Kookplaatreiniger...

€ 3,50

Nieuwkomers