• -25%
 • -25%
0

Elja Alcohol Handgel | Desinfecterend | pomp 750ml

€ 6,68
€ 8,90
Inclusief belasting
O/104
 • + Elja alcoholgel met 70% alcohol bestrijdt schimmels, bacteriën en virussen.
 • + Reinigt en desinfecteert zonder water, zonder spoelen, zonder afdrogen.
 • +Houdt de handen zacht.
 • + Echt gel en geen waterachtige substantie
 • + Officiele registratienummer: BE-REG -01061


Inhoud: 750ml

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

PARFUM: Zonder parfum
 • Zonder parfum
 • Cocos
 • Lavendel
 • Aloë Vera
 • Citroen
Op voorraad.

GEBRUIK

Elja alcohol handgel kan gedurende de dag zo vaak als nodig gebruikt worden.

- Toepassen op schone en droge handen.
- Breng ca. 5 ml gel aan op de handen.
- Wrijf de handen gedurende 30 seconden zorgvuldig over elkaar.
- Wrijf de gel goed in op de handen, polsen, rond de nagels en de tussenruimtes gedurende tenminste 30 seconden, totdat het product volledig droog is.KENMERKEN

 • Gebruiksoplossing: 70% alcohol
 • Inhoud: 750ml
 • Gebruiksgemak: Flacon met handige doseerpomp.
 • Voordeel: Deze handgel is niet kleverig en droogt snel op
 • Erkende naam: FavoGel
 • Registratienummer: BE-REG-01055
 • PT1 - Publiek gebruik
 • Bactericide, fungicide, levuricide en virucide werking
 • Werkzaam bestanddeel: ETHANOL (CAS 64-17-5): 70%

De optimale concentratie voor alcoholspray of handgel is 70%. Puurdere alcohol kan te snel verdampen; voor de beste resultaten moet de desinfecterende oplossing ongeveer een minuut op het oppervlakte zitten. Een lagere concentratie is aan de andere kant weer minder efficiënt bij het doden van virussen. Daarom kunt u beter niet op glasreiniger vertrouwen, want deze samenstellingen heeft een veel lager alcoholpercentage dan 70%.


Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H225 Flam. Liq. 2 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319 Eye Irrit. 2 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P370+P378 In geval van brand: Gebruik CO2 of droge chemicaliën om te blussen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Bevat: Ingredients INCI: Alcohol denat., Aqua, Glycerin, Hydroxypropyl Methylcellulose

Signaalwoord: Gevaar

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

O/104
678 Items

Datasheet

Erkende naam
FavoGel
Registratienummer
BE-REG-01061
Werkzaam bestanddeel
ETHANOL (CAS 64-17-5): 70%
Kleur
Kleurloos vloeibare gel
Reuk
alcohol
Houdbaarheid
Ca. 1 jaar in gesloten verpakking
Verpakking
100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1L, 5L
AL
andere vloeistoffen voor directe toepassing zonder verdunning
PT 1
Publiek gebruik

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja Alcohol Handgel | Desinfecterend | pomp 750ml

 • + Elja alcoholgel met 70% alcohol bestrijdt schimmels, bacteriën en virussen.
 • + Reinigt en desinfecteert zonder water, zonder spoelen, zonder afdrogen.
 • +Houdt de handen zacht.
 • + Echt gel en geen waterachtige substantie
 • + Officiele registratienummer: BE-REG -01061


Inhoud: 750ml

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja Alcohol Handgel |...

€ 8,90 € 6,68

Nieuwkomers