• Aanbieding!
  • -20%
  • -20%
0

Pakket: Automatische dispenser +desinfecterende alcohol

€ 184,00
€ 230,00
Inclusief belasting
2021010

Automatische Desinfectie Dispenser |1000ml | Contactloos

Geschikt voor Vloeistof 

Ophangen aan Muur of Wand. (Staander niet inbegrepen, contacteer ons indien interesse)

Door de slimme infrarood sensor wordt automatisch de alcohol gespoten, zodra de handen zich 3 tot 10cm onder de dispenser uitlaat bevinden. Hierdoor is er geen contact of aanraking met de dispenser nodig en dus 100% veilig en hygiënisch.

PERFECTE DOSERING: Door de handen onder de dispenser te houden, spuit de dispenser precies de juiste hoeveelheid (1ml) vloeistof over de handen. Hierdoor wordt er geen vloeistof verspild en dus is de dispenser zuinig in gebruik. Lekt niet!

OVERAL TE GEBRUIKEN: De dispenser is perfect voor in huis zoals in uw keuken of badkamer of op openbare plaatsen zoals kantoren, scholen, ziekenhuizen, hotels, restaurants, luchthavens etc.

GEMAKKELIJK IN GEBRUIK: De dispenser is gemakkelijk aan de wand te bevestigen middels plug en schroeven.

Op voorraad.

Hurry up! Only 5 item(s) left in Stock!

Automatische dispenser.
Deze kwalitatieve en moderne dispenser heeft een inhoud van 1000ml en is geschikt om te vullen met vloeibare vloeistof.
Let op! De dispenser is geschikt voor alcohol of andere waterachtige vloeistoffen.

De dispenser heeft een tank van 1000 ml (1 liter) die handmatig bijgevuld kan worden. De dispenser werkt op 4 C-batterijen 1,5 volt. Door het aanbieden van handdesinfectie wordt er bijgedragen aan een verantwoorde leefomgeving.  

Specificaties: Kleur: Wit
Afmetingen dispenser: 25 x 12 x 11 mm
Inhoud: 1000 ml
Stroomvoorziening: 4 x C batterijen (inbegrepen) 

De verpakking is exclusief staander.


Elja ontsmettende alcohol
Akticid 70 is een desinfecterende alcoholspray.

Kenmerken

Inhoud: 5L
Gebruiksgemak: Navul bidon 
Voordeel: Deze alcohol is niet kleverig en droogt snel op
Erkende naam: Akticid 70
Registratienummer: BE-REG-01055
PT2  - Grote publiek en professioneel
Bactericide, fungicide, levuricide en virucide werking
Werkzaam bestanddeel: ETHANOL (CAS 64-17-5): 70%

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie


www.cleanright.eu
     


Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H225 Flam. Liq. 2 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Eye Irrit. 2 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P370+P378 In geval van brand: Gebruik CO2 of droge chemicaliën om te blussen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Signaalwoord: Gevaar

2021010
5 Items

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Pakket: Automatische dispenser +desinfecterende alcohol

Automatische Desinfectie Dispenser |1000ml | Contactloos

Geschikt voor Vloeistof 

Ophangen aan Muur of Wand. (Staander niet inbegrepen, contacteer ons indien interesse)

Door de slimme infrarood sensor wordt automatisch de alcohol gespoten, zodra de handen zich 3 tot 10cm onder de dispenser uitlaat bevinden. Hierdoor is er geen contact of aanraking met de dispenser nodig en dus 100% veilig en hygiënisch.

PERFECTE DOSERING: Door de handen onder de dispenser te houden, spuit de dispenser precies de juiste hoeveelheid (1ml) vloeistof over de handen. Hierdoor wordt er geen vloeistof verspild en dus is de dispenser zuinig in gebruik. Lekt niet!

OVERAL TE GEBRUIKEN: De dispenser is perfect voor in huis zoals in uw keuken of badkamer of op openbare plaatsen zoals kantoren, scholen, ziekenhuizen, hotels, restaurants, luchthavens etc.

GEMAKKELIJK IN GEBRUIK: De dispenser is gemakkelijk aan de wand te bevestigen middels plug en schroeven.

Write your review

Pakket: Automatische...

€ 230,00 € 184,00

Nieuwkomers