0

Elja ontsmettende alcohol spray | 650ml

€ 8,50
Inclusief belasting
O/114

Akticid 70 is een zeer krachtig (hand-)desinfectiemiddel
Bevat 70% alcohol van zuivere kwaliteit, het doodt bacteriën en virussen (Covid-19).

Het middel is ook geschikt voor het reinigen van (kleine) oppervlakken zoals onder andere keuken- en computerapparatuur, meubilair, sanitair en vitrines.

Opgelet! Gebruik het middel niet op oppervlakken die niet tegen alcoholische oplossingen bestand zijn!
Alcohol kan vlekken geven op verf, leder en plexiglas. Gelieve daarvoor Elja desinfectiemiddel te gebruiken. 


Inhoud: 650ml
Officieel Registratienummer: BE-REG-01055

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

GEBRUIK
Elja ontsmettende alcohol spray gebruikt u voor de dagelijkse reiniging van uw interieur, de keuken en het sanitair. Het biedt optimale hygiëne en bescherming. Naspoelen is niet nodig. Volledig laten verdampen is een must voor een goede hygiëne! De Desinfectie Alcohol Spray is geschikt voor het reinigen van deurklinken, kranen, lichtschakelaars, trapleuningen, autostuur en vele andere oppervlakken.

Akticid 70 is klaar voor gebruik. Spray op het oppervlak dat u wil ontsmetten. Aan de lucht laten drogen zodat het product volledig kan uitdampen. Naspoelen is niet nodig. Kan ook aangebracht worden op keukenrol om vervolgens het te desinfecterende oppervlak te ontsmetten zoals pennen, deurklinken, toestenbord, bankcontact, computerscherm, toonbanken,... .

Waar kan ik Elja ontsmettende spray gebruiken ?
Akticid 70 is geschikt voor het reinigen van deurklinken, kranen, lichtschakelaars, trapleuningen, autostuur, toetsenbord, computerscherm, toonbanken, medische stoelen, instrumenten, werkgerief, en vele andere oppervlakken..... Niet gebruiken op verf, leder en gevoelige stoffen. 

Ook geschikt voor hygiënische reiniging van de handen.

KENMERKEN

Inhoud: 650ml
Gebruiksgemak: Flacon met handige spray.
Voordeel: Deze alcohol spray is niet kleverig en droogt snel op
Erkende naam: Akticid 70
Registratienummer: BE-REG-01055
PT2  - Grote publiek en professioneel
Bactericide, fungicide, levuricide en virucide werking
Werkzaam bestanddeel: ETHANOL (CAS 64-17-5): 70%

Bevat 70% alcohol van zuivere kwaliteit, het doodt bacteriën en virussen (Covid-19).
De optimale concentratie voor alcoholspray is 70%. Puurdere alcohol kan te snel verdampen; voor de beste resultaten moet de desinfecterende oplossing ongeveer een minuut op het oppervlakte zitten. Een lagere concentratie is aan de andere kant weer minder efficiënt bij het doden van virussen. Daarom kunt u beter niet op glasreiniger vertrouwen, want deze samenstellingen heeft een veel lager alcoholpercentage dan 70%.


www.cleanright.eu
     


Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H225 Flam. Liq. 2 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Eye Irrit. 2 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P370+P378 In geval van brand: Gebruik CO2 of droge chemicaliën om te blussen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Signaalwoord: Gevaar

O/114
316 Items

Datasheet

Erkende naam
Akticid 70
Registratienummer
BE-REG-01055
Werkzaam bestanddeel
ETHANOL (CAS 64-17-5): 70%
Uitzicht
Vloeibare alcohol
Kleur
Kleurloos
Reuk
Alcohol
Houdbaarheid
ca. 1 jaar in gesloten verpakking
Verpakking
250ml, 500ml, 650ml, 750ml, 1l, 5l
PT 2
Grote publiek en professioneel
AL
vloeistoffen voor directe toepassing zonder verdunning

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja ontsmettende alcohol spray | 650ml

Akticid 70 is een zeer krachtig (hand-)desinfectiemiddel
Bevat 70% alcohol van zuivere kwaliteit, het doodt bacteriën en virussen (Covid-19).

Het middel is ook geschikt voor het reinigen van (kleine) oppervlakken zoals onder andere keuken- en computerapparatuur, meubilair, sanitair en vitrines.

Opgelet! Gebruik het middel niet op oppervlakken die niet tegen alcoholische oplossingen bestand zijn!
Alcohol kan vlekken geven op verf, leder en plexiglas. Gelieve daarvoor Elja desinfectiemiddel te gebruiken. 


Inhoud: 650ml
Officieel Registratienummer: BE-REG-01055

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja ontsmettende alcohol...

€ 8,50

Nieuwkomers