• Aanbieding!
  • -15%
  • -15%
Elja Desinfectiemiddel
Elja Desinfectiemiddel
0

Elja Desinfectie en reiniging | 5L

€ 27,63
€ 32,50
Inclusief belasting
O/203

Doodt bacteriën, schimmels en gisten.

GEBRUIKSKLAAR

  • Ontsmettingsmiddel, doodt bacteriën in 5 minuten.
  • Ideaal voor het ontsmetten en reinigen van alle afwasbare oppervlakken (wanden, vloeren, meubilair, enz.), toiletten en overige sanitair
  • Geschikt voor gebruik in de voedingssector voor het ontsmetten van werkoppervlakken, keukentoestellen,....
  • Biologisch afbreekbaar

Registratienummer: BE-REG-00198
Erkende naam: Lamox 

biologisch afbreekbaar


Lees vóór het gebruik eerst etiket en de productinformatie

  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Waar kan ik Elja Desinfectiemiddel gebruiken ?

Desinfecteren houdt in dat micro-organismen worden gedood. De microscopische kleine wezens die we willen doden omvatten o.a. bacteriën, virussen en schimmels (schimmel, meeldauw, gisten). 

Dit antibacteriële desinfectiemiddel is ideaal voor het reinigen van al uw oppervlakken. Of het nu gaat om tegels in de keuken, sanitaire voorzieningen, roestvrij staal of de vloer, met dit desinfectiemiddel heeft u het allemaal in een handomdraai hygiënisch schoon.


Hoe gebruik ik Elja Desinfectiemiddel ?

Maak éérst het oppervlak of het voorwerp grondig schoon, dit kan o.a. met Elja Bio-Cleaner. De désinfectant moet de oppervlak kunnen bereiken om werkelijk te kunnen desinfecteren.  Als het oppervlak vol met vuil zit, dan is dit minder goed mogelijk.

Het product verdunnen in een verhouding 1:10 tot 1:5.  Rechtstreeks aanbrengen op de te ontsmetten oppervlakken en 10 minuten laten inwerken. Gebruik voldoende vloeistof zodat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven.  Grondig spoelen met schoon water is noodzakelijk als het oppervlak in contact komt met voeding. Droog nadien af met een schone doek. Herhaal de toepassing indien nodig. 

Samenstelling:  Kationogene oppervlakte actieve stoffen < 5%.

Kenmerken
Producttype: PT2, 4 en 10 - Groot prubliek en Professioneel
SL: met water mengbaar
Fungicide, bactericide en algicide
Werkzaam bestanddeel: Didecyldimethylammoniumchloride (CAS 7173-51-5): 45.0gr/l
Producent: Rentoclean nv - St. Lenaarts.


www.cleanright.eu
     Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen 
H315 Skin Irrit. 2 Veroorzaakt huidirritatie.  H318 Eye Dam. 1 Veroorzaakt ernstig oogletsel.  H400 Aquatic Acute 1 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Veiligheidsaanbevelingen 
P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften

Signaalwoord: Gevaar.

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

O/203
66 Items

Datasheet

Erkende naam
Lamox
Registratienummer
BE-REG-00198
Werkzaam bestanddeel
Didecyldimethylammoniumchloride (CAS 7173-51-5): 45.0gr/l
Uitzicht
Heldere vloeistof
Kleur
Kleurloos
Reuk
Kenmerkend
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L Spray, 1L, 5L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja Desinfectie en reiniging | 5L

Doodt bacteriën, schimmels en gisten.

GEBRUIKSKLAAR

  • Ontsmettingsmiddel, doodt bacteriën in 5 minuten.
  • Ideaal voor het ontsmetten en reinigen van alle afwasbare oppervlakken (wanden, vloeren, meubilair, enz.), toiletten en overige sanitair
  • Geschikt voor gebruik in de voedingssector voor het ontsmetten van werkoppervlakken, keukentoestellen,....
  • Biologisch afbreekbaar

Registratienummer: BE-REG-00198
Erkende naam: Lamox 

biologisch afbreekbaar


Lees vóór het gebruik eerst etiket en de productinformatie

  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja Desinfectie en...

€ 32,50 € 27,63

Nieuwkomers