Elja Kalkaanslag verwijderaar 1L
  • Elja Kalkaanslag verwijderaar 1L
  • Kalk bestrijden

Elja professionele kalkaanslag verwijderaar | 1L

S2101

KRACHTIGE KALKAANSLAG VERWIJDERAAR

  • Verwijdert hardnekkige roest- en kalkaanslag op zuurbestendige tegels, douche- en badkuipen, wastafels en kranen, ...
  • Op basis van fosforzuur.
  • Aangenaam parfum .

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Onmiddellijk leverbaar

€ 7,20
Inclusief belasting
Aantal
Op voorraad.

Omschrijving

Op welke oppervlakken kan ik Elja Kalkaanslag verwijderaar gebruiken?
Deze krachtige ontkalker voor de badkamer en ander sanitair is geschikt voor kranen, badkuipen, toiletten, douchewanden, zuurbestendige tegels en kan ook gebruikt worden voor het kalkvrij maken van slecht sproeiende douchekoppen. Door toevoeging van corrosie-inhibitoren kan het veilig gebruikt worden op zuurbestendige steensoorten, glazuur, kunststof, chroom, roestvrij staal, ...  


Voor welke vlekken kan ik Elja Kalkaanslag verwijderaar gebruiken?
Elja Kalkaanslag verwijderaar werd speciaal ontwikkeld om hardnekkige roest- en kalkaanslag op kranen, douche- en badkuipen, wastafels en zuurbestendige tegels te verwijderen. Elja Krachtige Kalkaanslag verwijderaar rekent af met elke vorm van kalkaanslag.

Hoe gebruikt u Elja Kalkaanslag verwijderaar?
Verdund gebruiken met een oplossing van 1:3 tot 1:10 naarmate de vervuiling. Even laten inwerken, eventueel naborstelen en grondig naspoelen met water. Bij hardnekkige kalkaanslag gelieve de dosering te verhogen ofwel de behandeling te herhalen. Test voor gebruik altijd even uit op een kleine onopvallende plaats! Slecht sproeiende douchekoppen gedurende 30 minuten onderdompelen in de kalkverwijderaar en nabehandelen met een borsteltje, goed naspoelen met water.

Opgelet ! Het product niet gebruiken op verf of kalkhoudende stenen zoals: marmer, travertin, e.a.

Samenstelling: Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen 5% - 15%, Parfums (Linalool)


www.cleanright.eu
     


Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H290 Met. Corr. 1 Kan bijtend zijn voor metalen. H302 Acute tox. 4 Schadelijk bij inslikken. H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Bevat: 2-butoxyethanol Isotridecanol, geëthoxyleerd Fosforzuur

Signaalwoord: Gevaar

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

Productdetails
S2101
301 Items

Datasheet

Erkende naam
Demox
Uitzicht
Ondoorzichtige emulsie
Kleur
lichtgeel
Reuk
kenmerkend
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L
Bijlagen
Downloaden

Reviews

Write your review

Elja professionele kalkaanslag verwijderaar | 1L

KRACHTIGE KALKAANSLAG VERWIJDERAAR

  • Verwijdert hardnekkige roest- en kalkaanslag op zuurbestendige tegels, douche- en badkuipen, wastafels en kranen, ...
  • Op basis van fosforzuur.
  • Aangenaam parfum .

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Onmiddellijk leverbaar

Write your review

Je bent misschien ook geïnteresseerd in

Referentie: S2103

Elja Badkamerreiniger | 1L | Geconcentreerd

0 Review(s) 

Voor dagelijkse reiniging van wandtegels, wastafels, toiletten, badkuipen, kranen,... Verwijdert gemakkelijk zeep en vuil Laat een sprankelende glans achter. Voorkomt kalkaanslag en zeepresten. Kan op elk oppervlak (bevat geen zuur) Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.   Levertermijn 1 à 2 werkdagen   7/7...

Prijs € 4,90
Meer
Op voorraad.

Referentie: S2103 g

Elja Badkamerreiniger | 1L spray | Gebruiksklaar

0 Review(s) 

Voor dagelijkse reiniging van wandtegels, wastafels, toiletten, badkuipen, kranen,... Verwijdert gemakkelijk zeep en vuil Laat een sprankelende glans achter. Voorkomt kalkaanslag en zeepresten. Kan op elk oppervlak (bevat geen zuur) Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.   Levertermijn 1 à 2 werkdagen   7/7...

Prijs € 3,90
Meer
Op voorraad.

Referentie: S2105 g

Elja Schimmelvreter |1L Spray |Kant & klaar

0 Review(s) 

GEBRUIKSKLAAR Verwijdert onmiddellijk schimmels en bacteriën van (tegel)wanden en voegen in badkamer, douche, toilet, keuken, zwembad, .... Krachtige formule. Resultaat na 10 minuten. Gebruik voor binnen en buiten. Registratienummer: BE-REG-00198 - Erkende naam: Lamox Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie....

Prijs € 6,40
Meer
Op voorraad.

Referentie: S2105

Elja Schimmelvreter | 1L | Geconcentreerd

0 Review(s) 

Verwijdert onmiddellijk schimmels en bacteriën van (tegel)wanden en voegen in badkamer, douche, toilet, keuken, zwembad, .... Krachtige formule. Resultaat na 10 minuten. Gebruik voor binnen en buiten. Registratienummer: BE-REG-00198 - Erkende naam: Lamox Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.   Levertermijn 1 à 2...

Prijs € 7,05
Meer
Op voorraad.