Schimmel verwijderaar
  • Schimmel verwijderaar

Elja Schimmelvreter | 1L | Geconcentreerd

S2105
Verwijdert onmiddellijk schimmels en bacteriën van (tegel)wanden en voegen in badkamer, douche, toilet, keuken, zwembad, ....
  • Krachtige formule.
  • Resultaat na 10 minuten.
  • Gebruik voor binnen en buiten.


Registratienummer: BE-REG-00198 - Erkende naam: Lamox

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Onmiddellijk leverbaar

€ 7,05
Inclusief belasting
Aantal
Op voorraad.

Omschrijving
Voor welke vlekken kan ik Elja Schimmelvreter gebruiken?

Vernietigt schimmels op wanden, vloeren en voegen in sanitaire ruimtes, keukens, kelders en garages.

Hoe gebruik ik Elja Schimmelvreter?

Het product aanbrengen in een verhouding van 1:3 tot  1:10 naarmate de vervuiling en 45 minuten laten inwerken, eventueel naschrobben en  vervolgens naspoelen met schoon water.

Samenstelling:  Kationogene oppervlakte actieve stoffen < 5%

Erkende naam: Lamox
Registratienummer: BE-REG-00198
Producttype: PT2, 4 en 10 - Groot publiek en Professioneel - SL: met water mengbaar
Fungicide, bactericide en algicide
Werkzaam bestanddeel: didecylmethylammoniumchloride(cas7173-51-5): 45gr/l

Producent: Rentoclean nv - Klein Veerle 109A - 2960 Sint Lenaarts - KBO nr: 0420.637.530


www.cleanright.eu
     Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen 
H315 Skin Irrit. 2 Veroorzaakt huidirritatie.  H318 Eye Dam. 1 Veroorzaakt ernstig oogletsel.  H400 Aquatic Acute 1 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Veiligheidsaanbevelingen 
P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften

Signaalwoord: Gevaar.

Productdetails
S2105
235 Items

Datasheet

Erkende naam
Lamox
Registratienummer
BE-REG-00198
Kleur
Heldere vloeistof
Reuk
Kenmerkend
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L Spray, 1L, 5L

Reviews

Write your review

Elja Schimmelvreter | 1L | Geconcentreerd

Verwijdert onmiddellijk schimmels en bacteriën van (tegel)wanden en voegen in badkamer, douche, toilet, keuken, zwembad, ....
  • Krachtige formule.
  • Resultaat na 10 minuten.
  • Gebruik voor binnen en buiten.


Registratienummer: BE-REG-00198 - Erkende naam: Lamox

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

  Onmiddellijk leverbaar

Write your review

Je bent misschien ook geïnteresseerd in

Referentie: S2101

Elja professionele kalkaanslag verwijderaar | 1L

0 Review(s) 

KRACHTIGE KALKAANSLAG VERWIJDERAAR Verwijdert hardnekkige roest- en kalkaanslag op zuurbestendige tegels, douche- en badkuipen, wastafels en kranen, ... Op basis van fosforzuur. Aangenaam parfum . Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.   Levertermijn 1 à 2 werkdagen   7/7 Klantenservice   Onmiddellijk leverbaar

Prijs € 7,20
Meer
Op voorraad.

Referentie: S2103

Elja Badkamerreiniger | 1L | Geconcentreerd

0 Review(s) 

Voor dagelijkse reiniging van wandtegels, wastafels, toiletten, badkuipen, kranen,... Verwijdert gemakkelijk zeep en vuil Laat een sprankelende glans achter. Voorkomt kalkaanslag en zeepresten. Kan op elk oppervlak (bevat geen zuur) Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.   Levertermijn 1 à 2 werkdagen   7/7...

Prijs € 4,90
Meer
Op voorraad.

Referentie: S2105 g

Elja Schimmelvreter |1L Spray |Kant & klaar

0 Review(s) 

GEBRUIKSKLAAR Verwijdert onmiddellijk schimmels en bacteriën van (tegel)wanden en voegen in badkamer, douche, toilet, keuken, zwembad, .... Krachtige formule. Resultaat na 10 minuten. Gebruik voor binnen en buiten. Registratienummer: BE-REG-00198 - Erkende naam: Lamox Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie....

Prijs € 6,40
Meer
Op voorraad.