Ruiten Ontdooien
  • Ruiten Ontdooien

Elja Ruitenontdooier - 1L spray

C0106

Verwijdert heel snel alle sneeuw en ijs van autoruiten.

  • Verstuiven op het te ontdooien oppervlak tot volledige indringing in het ijs. Zelfs zwaar bevroren ruiten zijn razendsnel ontdooit. Laat even inwerken tot de sneeuw of ijs is verdwenen.
  • Krabben wordt overbodig.
  • Bevat Glycol tegen herbevriezing; werkt preventief.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

 Wenst u grotere volumes te kopen? Contacteer ons. 

  7/7 Klantenservice

  Onmiddellijk leverbaar

€ 5,10
Inclusief belasting
Aantal
Op voorraad.

Omschrijving
Hoe gebruik ik ELJA RUITENONTDOOIER?

Verstuiven op het te ontdooien oppervlak tot volledige indringing in het ijs. Zelfs zwaar bevroren ruiten zijn razendsnel ontdooit. Laat even inwerken tot de sneeuw of ijs is verdwenen. Krabben wordt overbodig.Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H226 Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistof en damp. H319 Eye Irrit. 2 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 STOT SE 3 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H373n STOT RE 2 Kan schade aan organen (nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Veiligheidsaanbevelingen
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P370+P378 In geval van brand: Gebruik CO2 of droge chemicaliën om te blussen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Bevat: Ethyleenglycol Isopropanol

Signaalwoord: Waarschuwing

Productdetails
C0106
98 Items

Datasheet

Uitzicht
Heldere vloeistof
Kleur
Groen
Reuk
kenmerkend
Verpakking
500ml spray, 1l spray

Reviews

Write your review

Elja Ruitenontdooier - 1L spray

Verwijdert heel snel alle sneeuw en ijs van autoruiten.

  • Verstuiven op het te ontdooien oppervlak tot volledige indringing in het ijs. Zelfs zwaar bevroren ruiten zijn razendsnel ontdooit. Laat even inwerken tot de sneeuw of ijs is verdwenen.
  • Krabben wordt overbodig.
  • Bevat Glycol tegen herbevriezing; werkt preventief.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

 Wenst u grotere volumes te kopen? Contacteer ons. 

  7/7 Klantenservice

  Onmiddellijk leverbaar

Write your review

Je bent misschien ook geïnteresseerd in

Referentie: C0100

Elja Autoshampoo |1L

0 Review(s) 

Elja Autoshampoo wordt gebruikt voor het manueel reinigen en beschermen van personen- en bestelwagens     Verwijdert vet en vuil zonder de lak aan te tasten.     Er blijft een beschermlaag achter zodat regendruppels worden afgestoten.     Droogt streeploos op.     Schitterende mooie glans.     Sterk geconcentreerd = zuinig in gebruik....

Prijs € 4,20
Meer
Op voorraad.

Referentie: C0104

Elja Velgenreiniger - 500ml spray

0 Review(s) 

Verwijdert vuil, modder, oxidatie, lichte roest en remvoeringstof van aluminium autovelgen. Elja Velgenreiniger neutraliseert alle aanslag en oxidatie op aluminium en roestvrij staal. Elja Velgenreiniger bevat een corrosie-inhibitor ter bescherming van de te behandelen oppervlakken. Bevat geen zoutzuur. Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de...

Prijs € 7,20
Meer
Op voorraad.

Referentie: C0106

Elja Ruitenontdooier - 500ml spray

0 Review(s) 

Verwijdert heel snel alle sneeuw en ijs van autoruiten. Verstuiven op het te ontdooien oppervlak tot volledige indringing in het ijs. Zelfs zwaar bevroren ruiten zijn razendsnel ontdooit. Laat even inwerken tot de sneeuw of ijs is verdwenen. Krabben wordt overbodig. Bevat Glycol tegen herbevriezing; werkt preventief. Andere fles dan op de foto....

Prijs € 3,20
Meer
Op voorraad.

Referentie: C0107

Elja Ruitensproeivloeistof - 1L

0 Review(s) 

ANTIVRIES - 30° Ruitensproeiervloeistof is essentieel om een goede reiniging van uw voorruit te verzekeren. Elja ruitensproeivloeistof bevat glansalcohol en heeft een sterk reinigende eigenschap, laat geen vlekken of kringen na en maakt uw ruiten glashelder. Tats geen verven en rubber aan. Geeft bij aangevrozen ruiten onmiddellijke ontdooiing, gebruik...

Prijs € 4,72
Meer
Op voorraad.