0

Elja Allesreiniger Citro| 1L

€ 4,90
Inclusief belasting
A2103

Krachtige ontvetter.

  • Ideaal voor de schoonmaak van zeer vervuilde oppervlakken zowel voor binnen- als buitenshuis.
  • Het is veilig voor nagenoeg alle materialen.
  • Verwijdert het hardnekkigste vuil.
  • Biologisch afbreekbaar

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar


  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Waar kan ik Elja Allesreiniger Citro gebruiken?

ALLESREINIGER CITRO is veilig voor nagenoeg alle materialen, zoals metalen (ook aluminium, zink, e.d.), vloeren, lak- en schilderwerken, vlekken in textiel, kunststof, email, glazuur, vloerbekleding, autobekleding, velgen en motorische onderdelen van auto, motor, vrachtwagen, kettingen van fietsen, werktuig, enz. Ideaal voor of na werkzaamheden, verhuizingen en renovaties. Desty Professionele ontvetter is effectief op de moeilijkst te verwijderen vuil zoals vet, bloed, wijnvlekken, roet, vliegen, siliconen...

Hoe gebruik ik Elja Allesreiniger Roze?

ALLESREINIGER CITRO verdunnen naarmate de vervuiling. Bij hardnekkig vuil 4-5 min. laten inwerken en dan naspoelen. Het te reinigen object kan ook ondergedompeld worden in een verdunde oplossing (indien heel vuil ook puur) voor enkele minuten (de tijd hangt af van het type materiaal en de hoeveelheid te verwijderen vuil). Nadien goed naspoelen onder stromend water.

Opgelet ! Gelieve stoffen altijd eerst op kleurechtheid te testen op een niet zichtbare plek voordat u het product op het gehele oppervlak gebruikt. 


www.cleanright.eu
     


Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H319 Eye Irrit. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. EUH208: Bevat ( Imidazoliumverbindingen, 1-[2-(2-carboxyethoxy)ethyl]-1. (of 3)-(2-carboxyethyl)-4,5-dihydro-2-nor-kokos-alkyl-,. hydroxiden, dinatriumzouten ). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen 
P264: Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Signaalwoord: Waarschuwing.

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

A2103
14 Items

Datasheet

Uitzicht
Heldere vloeistof
Kleur
Geel
Reuk
Limone
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L, 2L, 5L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja Allesreiniger Citro| 1L

Krachtige ontvetter.

  • Ideaal voor de schoonmaak van zeer vervuilde oppervlakken zowel voor binnen- als buitenshuis.
  • Het is veilig voor nagenoeg alle materialen.
  • Verwijdert het hardnekkigste vuil.
  • Biologisch afbreekbaar

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar


  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja Allesreiniger Citro| 1L

€ 4,90

Nieuwkomers