Elja Allesreiniger Lavendel 5L
0

Elja Allesreiniger Roze | 5L

€ 18,00
Inclusief belasting
A2102

Elja allesreiniger roze is uitermate geschikt voor dagelijks gebruik en onderhoud van allerhande wasbare oppervlakken. 

  • Verwijdert moeiteloos het hardnekkigste vuil
  • Economisch, veilig en snelwerkend
  • Mild voor de huid

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar


  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
4 € 17,36 Tot € 2,55
Op voorraad.

Op welke oppervlakken kan ik Elja Allesreiniger Roze gebruiken?

U kan Elja Allesreiniger Roze  overal in huis gebruiken, op de meeste afwasbare oppervlakken: vinylvloeren, keramische vloeren, behandelde houten vloeren, gootstenen, koelkasten (binnen en buitenkant),kookplaten, fornuizen, vensterbanken, deurklinken, kastdeuren, muurtegels, geëmailleerde en porseleinen badkuipen, douchedeuren, kranen,...

Voor welke vlekken kan ik Elja Allesreiniger Roze gebruiken?

Elja Allesreiniger Roze kan gebruikt worden om verschillende soorten vuil overal in huis te verwijderen, van vet in de keuken tot zeepresten in de badkamer en vuil op de vloer. 

Hoe gebruik ik Elja Allesreiniger Roze?

10 à 20 cl mengen met 10L water.  


www.cleanright.eu
     


Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H314 Skin Corr. 1A Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen 
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Signaalwoord: Waarschuwing.

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

A2102
146 Items

Datasheet

Uitzicht
Heldere vloeistof
Kleur
Roze
Reuk
Frisse geur
Houdbaarheid
Onbeperkt bij kamertemperatuur, in gesloten verpakking
Stabiliteit
Vorstvrij bewaren
Verpakking
1L, 5L, 1L spray

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja Allesreiniger Roze | 5L

Elja allesreiniger roze is uitermate geschikt voor dagelijks gebruik en onderhoud van allerhande wasbare oppervlakken. 

  • Verwijdert moeiteloos het hardnekkigste vuil
  • Economisch, veilig en snelwerkend
  • Mild voor de huid

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar


  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja Allesreiniger Roze | 5L

€ 18,00

Nieuwkomers