Allesreiniger Lavendel 5L
0

Elja allesreiniger lavendel | 5L

€ 18,00
Inclusief belasting
A2101

Interieurreiniger op alcoholbasis met een frisse lavendelgeur.

Elja allesreiniger lavendel is een interieurreiniger op basis van alcohol, zo droogt het steeds streeploos op. Het is uitermate geschikt voor dagelijks gebruik en onderhoud van allerhande oppervlakken zoals vloeren, tegels, plafonds, meubelen, enz... Ideaal geschikt voor het regelmatig vochtig reinigen van laminaatvloeren, linoleum,...

*  materiaalvriendelijk met behoud van glans
*  geringe schuimvorming, laat geen strepen na.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar

 Onmiddellijk leverbaar

Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Volumekorting

Aantal Stukprijs U bespaart
4 € 17,36 Tot € 2,55
Op voorraad.

Op welke oppervlakken kan ik Elja Allesreiniger Lavendel gebruiken?

U kan Elja Allesreiniger Lavendel overal in huis gebruiken, op de meeste afwasbare oppervlakken: vinylvloeren, keramische vloeren, behandelde houten vloeren, gootstenen, koelkasten (binnen en buitenkant),kookplaten, fornuizen, vensterbanken, deurklinken, kastdeuren, muurtegels, geëmailleerde en porseleinen badkuipen, douchedeuren, kranen,...
Het product kan ook veilig gebruikt worden op behandeld hout zoals parket of laminaat.

Voor welke vlekken kan ik Elja Allesreiniger Lavendel gebruiken?

Elja Allesreiniger Lavendel kan gebruikt worden om verschillende soorten vuil overal in huis te verwijderen, van vet in de keuken tot zeepresten in de badkamer en vuil op de vloer. Ideaal geschikt voor het regelmatig vochtig reinigen van laminaatvloeren, linoleum,... 

Hoe gebruik ik Elja Allesreiniger Lavendel?

10 à 20 cl mengen met 10L water.  


www.cleanright.eu
     


Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H226 Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistof en damp. H319 Eye Irrit. 2 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen 
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P280: Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P370+P378: In geval van brand: Gebruik CO2 of droge chemicaliën om te blussen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften..

Signaalwoord: Waarschuwing.

Vraag de gepaste veiligheidsinformatieblad (SDS) voor gebruik (webshop@eljaproducts.be).

A2101
24 Items

Datasheet

Erkende naam
Favoflor
Uitzicht
Heldere vloeistof
Kleur
Violet
Reuk
Lavendel
Houdbaarheid
Onbeperkt bij 30°C
Stabiliteit
Ca. 1 jaar bij kamertemperatuur in gesloten verpakking
Verpakking
1L spray, 1L, 2L, 5L, 10L

Specifieke referenties

Reviews

Write your review

Elja allesreiniger lavendel | 5L

Interieurreiniger op alcoholbasis met een frisse lavendelgeur.

Elja allesreiniger lavendel is een interieurreiniger op basis van alcohol, zo droogt het steeds streeploos op. Het is uitermate geschikt voor dagelijks gebruik en onderhoud van allerhande oppervlakken zoals vloeren, tegels, plafonds, meubelen, enz... Ideaal geschikt voor het regelmatig vochtig reinigen van laminaatvloeren, linoleum,...

*  materiaalvriendelijk met behoud van glans
*  geringe schuimvorming, laat geen strepen na.

Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar

 Onmiddellijk leverbaar

Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Elja allesreiniger lavendel...

€ 18,00

Nieuwkomers