Duo olie oplosser
  • Duo olie oplosser

Duo 10L

A2151
WATEROPLOSBARE
OLIE- EN VETVERWIJDERAAR
.

DUO is een sterk alkalisch wateroplosbaar reinigingsmiddel voor het verwijderen van zware verontreinigingen bestaande uit: vet, olie, verkeersvuil en rookaanslag van opleggers, enz.
Schoonmaken van vloeren en wanden in werkplaatsen, garages, scheepsruimen, opritten van benzinestations, enz.

DUO verbreekt de oppervlaktespanning en dringt diep door in de vuil- en vetlaag om de behandelde oppervlakken als vernieuwd te maken.
Bezit ongeëvenaarde oplossende eigenschappen en een opzienbarende breedspectrumwerking.
Het is snelwerkend en vergt weinig arbeidsuren.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar

  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

€ 69,00
Inclusief belasting
Aantal
Op voorraad.

Omschrijving
Waar wordt DUO gebruikt?

Voor het verwijderen van zware verontreinigingen bestaande uit: vet, olie, verkeersvuil en rookaanslag van opleggers, vracht- en tankwagens, landbouwwerktuigen, enz.
Schoonmaken van vloeren en wanden in werkplaatsen, garages, scheepsruimen, opritten van benzinestations,

Hoe gebruik ik DUO?

Wordt aangebracht in geconcentreerde vorm of verdund met water naargelang de aard en mate van verontreiniging. Enkele minuten laten inwerken, goed schrobben en afspoelen met water.

Opgelet ! Niet gebruiken op aluminium, zink, messing en sommige geschilderde oppervlakken (neem eerst een proef).Veiligheidsinformatie

Gevarenaanduidingen
H314 Skin Corr. 1B Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen
P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Bevat: Kaliumhydroxide

Signaalwoord: Gevaar

Productdetails
A2151
19 Items

Datasheet

Uitzicht
licht troebele vloeistof
Kleur
lichtgeel met groene tint
Reuk
oplosmiddel
Verpakking
1L, 5L, 10L, 20L

Reviews

Write your review

Duo 10L

WATEROPLOSBARE
OLIE- EN VETVERWIJDERAAR
.

DUO is een sterk alkalisch wateroplosbaar reinigingsmiddel voor het verwijderen van zware verontreinigingen bestaande uit: vet, olie, verkeersvuil en rookaanslag van opleggers, enz.
Schoonmaken van vloeren en wanden in werkplaatsen, garages, scheepsruimen, opritten van benzinestations, enz.

DUO verbreekt de oppervlaktespanning en dringt diep door in de vuil- en vetlaag om de behandelde oppervlakken als vernieuwd te maken.
Bezit ongeëvenaarde oplossende eigenschappen en een opzienbarende breedspectrumwerking.
Het is snelwerkend en vergt weinig arbeidsuren.


Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

biologisch afbreekbaar

  Onmiddellijk leverbaar

  Levertermijn 1 à 2 werkdagen

  7/7 Klantenservice

Write your review

Je bent misschien ook geïnteresseerd in

Referentie: A2105

Merk: Elynol Blauw

Elynol Blauw Superreiniger | 5L

1 Review(s) 

Elynol Blauw Superreiniger is een krachtig synthetisch reinigings- en ontvettingsmiddel. Reinigt meer met minder moeite ! Is een synthetisch reinigingsmiddel dat vet, olie, vuil, siliconen, oude waslagen, roet, vliegen, muggen enz. volkomen oplost. Is zelfwerkend en niet brandbaar. Is zeer mild voor de huid. Is biologisch afbreekbaar Lees vóór het...

Prijs € 24,20
Meer
Op voorraad.